(Эй Мухаммад), ушул Китепте (Куранда) Мариямды эстегин: Ал өз үй-бүлөөсүнөн четке - күн чыгаар тарапка барып, алардан жашынып алган чагында Биз ага Өз рухубузду - (Жебрейилди) жибердик. Анан ал (Мариямга) бүтүн (дана) адам болуп көрүндү.

Азыгы жок алыска аттанба!

Эгер адам душманга каршы согушка аттанып баратып, үстүндөгү зоотун оорлоп чечип салса, колундагы кылычын көтөрүп жүрүп кыйналдым деп ыргытып жиберсе, тамак-аш салынган баштыгын чарчадым деп жолго калтырып кетсе, ошентип отуруп душманына жеткенде колунда куралы жок, курсагы ач, алдан тайып, чаңкап турса, анда душманын кантип жеңе алат? Кантип багынта алат? Ошол адам ийгиликке жетүүсү мүмкүнбү? Бул суроого сизден да "Жок" деген жооп чыгат. Демек жениш мүмкүн эмес. Биздин жашоо да дал ушундай. Ким зикр кылганды кыйын сезип таштап койсо, сүннөт намаздарга кош көңүлдүк кылып окубаса,  парз намаздарды өз учурунда окуганды оор сезсе,  намазын убактысынан кечиктирип окуса, шарият өкүмдөрүн оор деп эсептесе, анда ал адам жашоо шартым начар, жүрөгүмдө тынчтык жок же шайтан мени азгырып жатат деп арызданууга акысы жок! Жашоодогу чыныгы байкуш адам ошол. Ал адамды душманынан мурун напсиси жеңип алыптыр. Андай адам шайтанга каршы тура албайт, ал эч качан шайтанды жеңе албайт. Кээ бир көкүрөк кагып, эркекмин дегендерге айтарым бар! Эркектик төшүн кагып, кыйкыруу менен болбойт, эгер чындап "Эркек" болсоң, түндө туруп эки ирекет тахажуд намазын окуп, эли-жериң, ата-энең, уул-кызың жана эртеңки келечегиң үчүн ыйлап дуба кыл! Эгер мына мен "Эркекмин" деп ооз көптүрүп айтканың акыйкат болсо, багымдат намазын мечитте жамаат менен оку! Эгер, акылым ашып-ташып жатат, баарынан кыйынмын десең анда 28 тамгадан турган Курани Каримди окуп үйрөн! Кээ бир адамдарга намаз оку, орозо карма десең кызыктай жооп айтат: "Жүрөгүм таза", "Менин эч кимге зыяным тийбейт", "Жалган айтпайм", "Ууру кылбайм", "Убагы келсе намаз окуп, орозо кармайм" деген сыяктуу толгон-токой шылтоолорду айтат.  Эгер билсең, намаз жүрөгү карарып кеткендерге эмес, чыныгы мусулманмандарга парз болгон! Намазды жүрөгү каралар эмес, жүрөгү тазалар окуйт. Пайгамбарыбыз соллаллоху алайхи васаллам: "Намаз -Көзүмдүн кареги" деген. Кел намаз оку! Орозо карма! Напсиңдин эмес, Алланын кулу бол! Шайтандын шериги болбой, Алланын кулу бол! Акыретиңди куруу өзүңдүн колуңда, кааласаң бейишке алып барчу амал жаса, кааласаң тозокко, кааласаң сооп иш кыл, анын сыйлыгын аласың, кааласаң күнөө иш кыл, анын жазасын аласың.