Кимде-ким бир жакшылыкка себепкер болсо, аны аткаргандай сооп табат!

ААЛЫМДАР КЕҢЕШИ

Абдышукур Нарматов