Тозокко түшө турган адамдардын денелери чоң болсо, тиштери ухут тоосундай болот