Талбина менен дарылануу адамдын жүрөгүнө рахат берет /пайдалуу насаат/03,02,20