Жарыя! Шашылыңыз! Республикалык куран жарышына тандоо туру башталды