Жума баяны-Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу