Диний окуу жайлардагы билим берүү сапатын жакшыртуу максатындагы семинар