ААЛЫМДАР КЕҢЕШИ

Кыргызстан Мусулмандарынын Аалымдар Кеңеши Кыргызстан Мусулмандар Курултайынан кийинки жогорку органы болуп саналат. Аалымдар Кеңеши өз иш аракеттерин Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын, Ислам дининин, Кыргызстан Мусулмандарынын укугун коргоо жана колдоо максатында жүргүзөт. Аалымдар Кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүн Курултай тарабынан бекитилген «Аалымдар Кеңеши жөнүндөгү Жобонун» негизинде алып барат. Аалымдар Кеңешинин мүчөлөрү 21 кишиден турат.

Аалымдар кеңешинин төрөгасы
Көчкөнбай ажы Садиллаев

Көчкөнбай ажы Садиллаев


Аалымдар кеңешинин төрөгасынын оорун басары
Фархат ажы Юсупов

Фархат ажы Юсупов

Аалымдар кеңешинин төрөгасынын оорун басары
Кенжетай ажы Курманходжаев

Кенжетай ажы Курманходжаев