Аппараттын катчылык жана кадр бөлүмү

Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгынын Аппаратынын катчылык жана кадр бөлүмү