Зекет китеби

PDF– түрүндө окуу, жүктөп алуу

Зекет тууралуу суроо-жооп

Суроо: Зекет деген эмне?
Жооп: Араб тилинде «зекет» деген сөздүн сөздүктөгү мааниси – “тазалык,
көбөйүү, өсүү”, шарияттагы мааниси — бул колунда бардар адамдын (нисабга
ээ) өзүнүн мүлкүнөн Алла Таала белгилеген (кырктан бир бөлүк) өлчөмүн
кедей жана колунда жок адамдарга, бөлүнгөн мүлк ошол адамдардын
менчигине өтүү жана эч кандай кайра кайтаруусуз шарты менен таратуу.