Имам Сарахсий

PDF – түрүндө окуу, жүктөп алуу

Имам Сарахси аттуу китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан уюштурулган “Ханафий мазхабынын улуу аалымы Имам Сарахси” илимий-практикалык конференциясына карата даярдалды. Бул китепчеде Имам Сарахсидин өмүр таржымалы, чыгармалары жана Имам Азам жөнүндө баяндалган.

Китепти даярдагандар:
Эратов Равшан ажы
Маматов Куштарбек

Компьютердик калыпка салган жана жасаган:
Садиллаев Хамидулла

Редактор:
Бакирова Гүлмайрам

Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын 31.10.2013-жылы №088 уруксаты менен чыгарылды.