Резолюция — РУХАНИЙ ЖИБЕК ЖОЛУ

PDF – түрүндө окуу, жүктөп алуу

III-Эл аралык «Руханий Жибек жолу. Улуу гуманисттик салттар жана азыркы учурдун чакырыктары» илимий-диний конференциясынын РЕЗОЛЮЦИЯСЫ

13-14-сентябрь 2018-жыл