Экстремизмге каршы күрөшүү. Имамдар үчүн колдонмо.

PDF – түрүндө окуу, жүктөп алуу

Авторлор: Эратов Р., Жаркынбаев К.
Китептин аты: Экстремизмге каршы күрөшүү. Имамдар үчүн колдонмо.

Диний экстремизм жана анын кесепети катары – терроризм менен
такфиризм коркунучу бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандарынын гана
эмес, дүйнө элдеринин эң актуалдуу жана көйгөйлүү маселелеринен болуп
келет.