Замир каары Ракиев; Кылган ишиңизге кыяматта өкүнбөйсүзбү? АНТКЕНИ…