(Биз ага) «Эй Яхия, Китепти (тактап айтканда Тооратты) бекем кармагын» (дедик) жана ага наристе чагында дааналык бердик.

05.06.2018