Жума күнүндө бир саат бар, ким ошол убакта дуба кылса, дубасы кабыл болот !