Мечитке келгенде сактык чараларын бекем сактаңыз!

Мечитке келгенде сактык чараларын бекем сактаңыз!

          Талаптар: 

1)            Күнүмдүк беш убак намазга келүүчү жарандардын беткап тагынуусу талап кылынат.

2)            Мечиттин айланасына дезинфекциялоочу каражаттарды жана келүүчүлөрдүн дене табын текшерүү иш-чараларын жүргүзүү талап кылынат.

3)            Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо зарыл.

4)            Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат.

5)            Даарат алчуу жайларада аралыкты жана санитардык талаптарды сактоо зарыл.

6)            Жаш балдар, жашы өтүп калган кары-картаңдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу талап кылынат.

Сунуштар:

1)            Дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окүп келүү сунушталат.

2)            Мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай, 15-20 минуттун аралыгында чыгып кетүү сунушталат.

3)            Жамаат намаздары ачык абада  мечиттин короосунда өткөрүү сунушталат.

4)            Ар бир адам мечитке келгенде жайнамазын ала келүү сунушталат.