Адамдарга мээрими жокко, Алла да мээримин төкпөйт (Муслим, Фазаил 66)

20.11.2018