Адамдардын пайгамбарлардан уккан насааттарынын бири: «Уялууну билбесең, каалаганыңды жасай бер». (Бухари, Анбия 54)

20.11.2018