Жакшылыкка себепкер болгон аны жасаган сыяктуу сооп табат (Тирмизи, Илим 14)

20.11.2018