Кайда болбо, Алладан корк. Жаман иш кылсаң аркасынан жакшы иш жасагын, аны жууп кетирсин. Адамдарга (ар дайым) жакшы мамиле жаса. (Тирмизи, Бирр 55)

20.11.2018