Жумушчунун эмгек акысын мандай тери кургаганча берип үлгүргүлө. (Ибн Маажа, Рухун 4)

19.06.2019