Ата — эне ыраазы болбосо , Алла ыраазы болбойт. Ата — энени капалантсан, Алла Тааланын каары келет. (Тирмизи, Бирр 3)

19.06.2019