Бирөөгө жамандык кылууга жана жамандыкка жамандык менен жооп берүүгө болбойт. (Ибн Маажа. Ахкам 17)

19.06.2019