Эки көз тозоктун отун көрбөйт: коркуп ыйлаган көз жана түнү бою Алла жолунда күзөттө турган көз.  (Тирмизи, Фазаилул-Жихад 12)

19.06.2019