Алла жасаган ишинердин жакшы жана сапаттуу болушун жактырат.  (Байхаки, Шуабул-Иман 4/334)

19.06.2019