Жакшылыкка себепкер болгон аны жасаган сыяктуу сооп табат. (Тирмизи, Илим 14)

19.06.2019