Адамдардын пайгамбарлардан уккан насааттардын бири: «Уялууну билбесен, каалаганыңды жасай бер». (Бухари, Анбия 54)

19.06.2019