(Исламды жеткирүүдө) жеңилдеткиле, оорлоштурбагыла, сүйүнчүлөгүлө, жек көрсөтпөгүлө. (Бухари, Илим 12)

19.06.2019