«Ким элине ак кызмат өтөсө, ырасында, ал кадырман, улуу инсан» (Дайлами, Муснад, II, 324).

19.06.2019