Кыргызстан Ислам университети 2019-2020-окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт

Кыргызстан Ислам университети 2019-2020-жылдагы окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт.

Кыргызстан Ислам университетине кабыл алуу шарттары:
Окуу жайга талап кылынуучу документтер:
1. Паспорт;
2. Аттестат;
3. Аскердик билет же приписной (көчүрмөсү);
4. Мед. аныктама;
5. 3×4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;
6. Жашаган жеринен аныктама.

Теология жана араб тили адистигине Республикалык тесттин жыйынтыгынын негизинде кабыл алынат.

Байланыш телефондору:
Теология жана араб тили адистигине:
0707 405 048, 0505 045 145.

Шарият адистигине:
0774 082 221.