Адал эмгек абийир таптырат

Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Адам баласы күнүмдүк жашоо үчүн тамак-ашка муктаж. Тагыраагы организм оокат-ашты талап кылат. Ал үчүн пенде эмгек кылып, Алла Таала тараткан ырыскысын табышы керек. Ыйык Куран-и Каримдин Нажм сүрөсүндө …

Дальше »

Илимдин зарылдыгы

Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Баардык мактоо, даңктоо бүткүл ааламдарды жараткан анын ичинде бизди айбандан айырмалап акыл берип инсан кылып, инсандардын арасынан мусулман кылып жараткан  улуу Аллах Таалага гана таандык. Аллах баардык нерсени Көрүүчү, …

Дальше »

Сабырдын түбү сары алтын

         «Ким сабыр кылса, Аллах ага сабырдуулук (чыдамкайлык) берет. Адамдарга сабырдуулуктан өткөн жакшылык берилген эмес.» (Муслим, Зекет, 124.)          Урматтуу мусулман бир туугандар!          Бул жашоодо ар бир адам жолоочу сыяктуу. Убактылуу жашоого келген адам …

Дальше »

Ата-энеге кызмат кылуу

Бул макалабыз ата-энени сыйлоо, аларга кызмат кылуу туурасында болмокчу. Ата-эне биздин бул дүйнөгө келишибизге себепчи болгон адамдар, ошондуктан ата-энелерибизге ар дайым жакшы мамиле жасап, аларга жан-дилибиз менен кызмат кылуу негизги милдетибиз болот. Динибиз ата-энени сыйлоо, …

Дальше »

Аял менен эркектин үй-бүлөдөгү орду

Аялдарга болгон жоопкерчилик эркектерге жүктөлгөндүгүнө байланыштуу эркектер ар дайым аял затын бешиктен кабырга чейин кадырлап кастарлап калкалап жүрүүсү милдеттендирилет. Ошондуктан үй-бүлөдөгү аял менен эркек шарыят көрсөткөн чектен чыкпай ар кимиси озунун ордун толук билгенде гана …

Дальше »

Сабыр жана шүгүр

Сабыр-сөздүктө жолтоо болуу, маани болуу, камакка алуу, күчтүү жана чыдамкай болуу маанисиндеги сабыр сөзүндөн келип чыккан. Терминологиялык мааниси же ахлак жагынан алып караганыбыздагы мааниси: Кайгыруу, башыбызга келген балээлерге чыдамкайлык көрсөтүү деген маанини туюндурат. Сабыр  напсибизди …

Дальше »

Кошунанын акысы

Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. «Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык» дегендей, жакшы коңшу жашообуздун ажырагыс бөлүгү. Коңшу жакшылыкта да, жамандыкта да жаныбызда болуп, кайгы-кубанчыбызды бөлүшөт. Жашообузду ырааттуу тартипке салган динибизде кошунанын акысы да …

Дальше »

Акыркы элчини таануунун зарылдыгы

Бүткүл ааламдын жаратуучусу болгон Алла Таалага мактоолорду айтып, анын акыркы элчиси жана сүйүктүү пайгамбары болгон Мухаммадга (саллаллоху алейхи ва саллам)Алла Тааладан дуба тилеп, салават жолдоо менен сөзүбүздү баштайбыз. Албетте, Ислам дини жер бетинде калыптангандан тарта, …

Дальше »

Эл ичине бүлгүн салуу — мусулмандын иши эмес

Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Аллах Таалага эсепсиз мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага салам-салават жолдоймун.Урматтуу мусулман бир тууганым!Динибиздин аты айтып тургандай, Ислам – бул, тынчтыктын дини. Ислам дининде пенденин моюнуна жүктөлгөн ибадаттардын …

Дальше »

Аялзатынын Исламдагы орду

Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Аял дегенде сөздүн аталышынан эле туюнтулуп тургандай, аялдай турган, аярлай турган назик, алсыз, бирок асыл затты түшүнөбүз. Аялзаты табиятынан коргоого, колдоого муктаж экенин бир нече факторлор; биологиялык, физиологиялык, …

Дальше »

Үйлөнүүгө тыюу салынган аялдар

Факихтер (шарият аалымдарынын) колдонуусунда мындай аялдарды “ал-мухаррамат минан-ниса” – махрам, тактап айтканда, никеге алуу, үйлөнүү арам кылынган аялдар. Булар эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси, тап-такыр, эч качан үйлөнүүгө мүмкүн болбогон аялдар. Экинчи бөлүгү убактылуу мөөнөткө чейин …

Дальше »

Илимдин артыкчылыгы

Азирети Алинин илиминин тереңдигин сыноо үчүн харижилерден он кишиден турган бир топ адамдар ага минтип суроо беришет: Илим жогору турабы, же байлыкпы? Анда Али (Аллах Таала андан ыраазы болсун) минтип жооп берет: Илим байлык малдан …

Дальше »