«Ким элине ак кызмат өтөсө, ырасында, ал кадырман, улуу инсан» (Дайлами, Муснад, II, 324). 19.06.2019

Дальше »

(Исламды жеткирүүдө) жеңилдеткиле, оорлоштурбагыла, сүйүнчүлөгүлө, жек көрсөтпөгүлө. (Бухари, Илим 12) 19.06.2019

Дальше »

Адамдардын пайгамбарлардан уккан насааттардын бири: «Уялууну билбесен, каалаганыңды жасай бер». (Бухари, Анбия 54) 19.06.2019

Дальше »

Жакшылыкка себепкер болгон аны жасаган сыяктуу сооп табат. (Тирмизи, Илим 14) 19.06.2019

Дальше »

Момун мусулман жыланга ийнинен  эки жолу чактырбайт. (Бухари, Адаб 83; Муслим, Зулум 63) 19.06.2019

Дальше »

Алла жасаган ишинердин жакшы жана сапаттуу болушун жактырат.  (Байхаки, Шуабул-Иман 4/334) 19.06.2019

Дальше »

Эки көз тозоктун отун көрбөйт: коркуп ыйлаган көз жана түнү бою Алла жолунда күзөттө турган көз.  (Тирмизи, Фазаилул-Жихад 12) 19.06.2019

Дальше »

Бирөөгө жамандык кылууга жана жамандыкка жамандык менен жооп берүүгө болбойт. (Ибн Маажа. Ахкам 17) 19.06.2019

Дальше »

Мусулман — башкаларга тилинен да, колунан да зыян келбеген (ишенимдүү) инсан.  (Тирмизи, Иман 12; Насаи, Иман 8) 19.06.2019

Дальше »

Ата — эне ыраазы болбосо , Алла ыраазы болбойт. Ата — энени капалантсан, Алла Тааланын каары келет. (Тирмизи, Бирр 3)…

Дальше »

Жумушчунун эмгек акысын мандай тери кургаганча берип үлгүргүлө. (Ибн Маажа, Рухун 4) 19.06.2019

Дальше »

(Биз ага) «Эй Яхия, Китепти (тактап айтканда Тооратты) бекем кармагын» (дедик) жана ага наристе чагында дааналык бердик. 05.06.2018

Дальше »